מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

דיני עשרת ימי תשובה

ב"ה

נפגש בזום בשעה 11:05 ללימוד הלכות עשרת ימי תשובה.

הצטיידי בקיצור שלחן ערוך + מחברת הלכה.