מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

יד' שבט-אסתי אייזן

אסתי המתוקה! 🥰

גם היום ניפגש ללמידה ב- 11:00  ב- ☎   (כמה אני מחכה לשיעור שלנו!!) 

הכיני את הטקסט עליו עבדנו בשיעור שעבר, כלי כתיבה , ופינה שקטה  ללמידה  📚

להשתמע!  📞