מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הוספת תלמידים

בשלב הזה, אנחנו נלמד על הוספת רשימת התלמידים.

לצורך ההתחברות לאתר, נצטרך באופן חד פעמי לפתוח לתלמידים 'שם משתמש' באתר.

תכינו לכם את רשימת התלמידים ותעודות הזהות שלהם.
את התלמידים אנו מוספים בממשק 'התלמידים' אותו נוכל לראות אחרי שקיבלנו הרשאות של מחנך כיתה.

הוספת תלמיד אפשרית בשתי האפשרויות המסומנות בחץ.

בלחיצה על 'הוסף תלמיד חדש' ייפתח לנו החלון הבא:

בו נזין:
1. את שם התלמיד
2. את מספר הזהות (האמיתי) שלו
3. את הכיתה בו הוא לומד. (הוא ישויך באופן אוטומטי למוסד של מחנך הכיתה שהוסיף אותו)
4. לאחר מילוי הפרטים – נלחץ על פרסום.

במידה והפרטים מולאו נכון, נקבל מהאתר את המשוב הבא:

ונוכל להתקדם למילוי הפרטים של התלמיד הבא.

 

אחרי שסיימנו את הזנת הפרטים של תלמידי הכיתה, נוכל להתקדם לכתיבת השאלון, עליו התלמידים יוכלו לענות בעזרת מערכת המישוב.