מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הלכה ו' – חזרה על הלכות שבת

מוזמנות לשחק במצגות האהובות עלינו, וכך לחזור על הלכות שבת שנלמדו בכיתה.

בהנאה!

הלכות שבת חלק א'

הלכות שבת חלק ב'

 

מלאכות בשבת:

הקדמה לל"ט אבות מלאכה

אבות מלאכה ותולדות

תופר וקורע

כותב ומוחק

קושר ומתיר

הוצאה מרשות לרשות