מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הלכה חלק 3 שתיית יין לפני סעודה יא חשוון

זהו תוכן פרטי