מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הלכה – כשרות הבשר – חלק ב'