מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הלכה-שבח יקר2

דף עבודה מס' 2:

שינוי גודל גופנים