מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

המעגל החשמלי

בהמשך לחומר הנלמד אתמול בכיתה עליכן לבצע 3 משימות במחברת.
1. תרגול המיומנות מיון
א. ערכו רשימה של 15 מכשירי חשמל המשמשים אתכם בחיי היום יום.
ב. מיינו את המכשירים לקבוצות והוסיפו עוד 2 דוגמאות לכל קבוצה.
2. שרטטו את המעגלים החשמליים הבאים, היעזרו בסימנים המוסכמים לשרטוט המופיעים בעמוד 124.
א. נורה…סוללה…מוליכים (חוטי חשמל)
ב. 2 סוללות…מתג…מוליכים
ג. זמזם,,, נורה…. מוליכים… מתג
3. קומקום כמערכת טכנולוגית
כל מערכת מורכבת מחלקים הפועלים יחד.
המערכת קולטת חומרים/מידע מהסביבה מבצעת תהליך עיבוד ופולטת תוצרים לסביבה.
ענו על המשימה "חושבים טכנולגיה" בעמוד 141 בספר.
בהצלחה ויום רגוע המורה אביטל