מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הפרדס

ועכשיו שיעור טבע נוסף לילדים החרוצים, שלומדים יפה כל כך.

הכינו ספר טבע וקלמר ועבדו יחד עם הסרטון.

נא לשלוח אלי את העבודות שלכם.

בהצלחה!