מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

colors

בוקר טוב לכולן! 😀

היום נחזור על נושא צבעים – colors

עליכן להדפיס את הדף המצורף ולבוא עמו לשיעור.

מחכה לכן!

Brown Bear, Brown Bear, What Do You See – Read Aloud Story[1152×720]