מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הקלטה של שיעור חשבון בנושא שבר כחלק מכמות.

זהו תוכן פרטי