מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הרגע שלי עם הרבי- פרשת "כי תבא"

ב"ה              יחי המלך המשיח!      בית חינוך חב"ד בנות- קרית גת

 

תלמידה יקרה,

מה שלומך?

הנה הגענו לשבוע האחרון של המבצע,

ואכן אנו יכולים לומר רבי! אנו מוכנים!

גם בקיץ השתדלנו

להיות מקושרים, להיות מחוברים

במחשבה, דיבור, ומעשה

לכל אחד ואחת, היו רגעים

שבהן התאמצה, ועל היצר הרע התגברה,

דעי שבזכותך סביבתך באור קדושה האירה

גם אם את או הסביבה לא הרגישה

את הקב"ה ואת הרבי התנהגותך ריגשה

על אף הקיץ והפיתויים,

יש כן נשמה אלוקית שהתעצמה

ממקור החיי'ם

נותר לנו לזעוק רעבע!

אנו מוכנים!

עד מתי?!

משיח יתגלה לנו ממ"ש במהרה!

השבוע –  פרשת כי תבא

מתעקשים וגם ביום בשבוע זה- צופים!

הרגע שלי עם הרבי מה"מ

דבר תורה ללימוד משותף פרשת "כי תבא" ז. תבוא

לבוגרות והשבוע מתאים גם לתלמידות

מצגת פרשה בטהרה07. תבא(2)

לתלמידות– בהקשר למשימה,

מה עושים?

צופים בסרטון WhatsApp Video 2021-08-13 at 10.31.21

כותבים ועונים על השאלות בקצרה

והמשימה גם היא בשאלון כאן שאלון על הסרטון והמשימות יחד כי תבא   

מדווחים: שם פרטי ושם אמא מלאים דיווח לרבי

בונוס:

דף צביעה- לשבת כי תבוא

ממתק לשבת ממתק שבת כי תבוא43)

madaor5780@gmail.com
הרגע שלי עם הרבי- פרשת "כי תבא"

שליחת קובץ למורה