מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הרחבה וצמצום כיתה ו

זהו תוכן פרטי