מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

השבת אבידה-המקור למצווה

זהו תוכן פרטי