מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

התוועדות הרבי הרשב

המשך בזום.

התוועדות כ' חשוון הולדת הרבי הרש"ב .תכנית מעניינת במיוחד!

נצטייד בכוס, מזלג ומפית לפעילות, ובלחיים ומזונות להתוועדות:)