מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

התחברות תלמיד

לצורך ההתחברות לאתר, כוונו את התלמידים שלכם לתפריט ההתחברות, מצד שמאל למעלה.

בבחירת האפשרות 'כניסת תלמידים' ייפתח לתלמיד החלון הבא:

לאחר ההתחברות, בדף השיעור במערכת השיעורים, עליו להכנס לתצוגה המתקדמת של השיעור, שם יופיע המישוב

 

במידה ותלמיד לא התחבר, הוא לא יוכל לראות את השאלון, ותופיע לו ההודעה הזו: