מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ה' אדר – חומש

לשמיעת השיעור היום בחומש. (חלק מהשיעור).

מצגת בחומש.