מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ו תשרי

ב"ה

מגיע לך מתנה

מהרבנית חנה 🎁🎀

היום אחרי התפילה זום מיוחד לרגל ו' תשרי

יום הסתלקות הרבנית חנה

אמו של הרבי.