מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

זום בחשבון 1.30

https://edu-il.zoom.us/j/85266318539

בנושא כפל במספר חד ספרתי ודו ספרתי

מטלה בספר עמודים:139-140

רשות:ע"מ 142