מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

זום חשבון 9.30

https://edu-il.zoom.us/j/82850604801

מטלה בספר:עמוד 139 סעיפים א,ב,ג

עמוד 140 סעיפים א,ב,ד,ו,ז

רק על כפל חד ספרתי