מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור מדעים – המספר האטומי ומטען האטום.

זהו תוכן פרטי