מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ז חשון – נקדימון בן גוריון

זהו תוכן פרטי