מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חגים- תפילות יום כיפור

נפגש בשעה 8:30 לתפילה ולשיעור חגים בקישור הקבוע שלי

שימו לב! הקישור הקבוע שלי נמצא קבוע באתר בצד שמאל!

לאחר השיעור שיעורי בית עמוד 23 בחוברת.

חלק ממחסן המילים להשלמה בדף:

5, 3, מפטיר יונה, שמע ישראל, ה אלוקינו ה' אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זמן של נעילת השערים, סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים,ארמית, כל נדרי, מקריב קרבנות, מתפלל על עם ישראל, ספרי תורה. נאמרת בקול רם, למלאכים.

אפשר להיעזר בספר הלכות והליכות חלק א עמודים 51-53:

הלכות והליכות חלק א’

שינוי גודל גופנים