מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חומש שמות. פרק ד פסוק י-יג שיעור #14

זהו תוכן פרטי