מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חוש המגע – הבחנה בחום ובקור

זהו תוכן פרטי