מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חשבון – חיבור עם המרה עמ' 100-104

נא להכין חוברת חשבון מסלולים מספר 5

כניסה לשיעור בזום

https://edu-il.zoom.us/j/3296424037

חיבור עם המרה עמ' 100-104

לצלם את העמודים ולשלוח במשוב למורה

 

avigail770or@gmail.com
חשבון – חיבור עם המרה עמ' 100-104

שליחת קובץ למורה