מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ז חשון- חילוק שברים- המחלק מספר שלם

זהו תוכן פרטי