מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חי מר חשון. שיעור חשבון בנושא שבר כחלק מכמות ובעיות מילוליות בשברים

זהו תוכן פרטי