מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חסידות-מהו חסיד?

לאחר שלמדנו על הרבי היום נלמד מה מהותו של חסיד.