מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חקר סלעים-סרטון – כיתה ה

הקובץ שילווה אותו לחקר סלעים