מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חשבון ד אדר

מתי אפשר לצמצם ומתי לא ניתן?

 

המשימה היום:

עמוד 34 בחוברת מספר 2

 

כאשר אפשר לחלק את המונה ואת המכנה באותו מספר

אפשר לצמצם!

אם אי אפשר למצוא מספר שגם המונה וגם המכנה מתחלק

אי אפשר לצמצם!!

 

למשל – אם המונה הוא : 21  (יכול להתחלק ב7 , 3)

והמכנה הוא: 10 (יכול להתחלק ב5, 2)

אי אפשר לצמצם!! אין מספר אחד משותף שמחלק את המונה והמכנה!

 

מקווה שהבנתן.. ובעז"ה נעבוד על זה שוב בשיעור הבא!

 

בהצלחה