מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חשבון השוואה חיבור וחיסור מספרים עשרוניים

זהו תוכן פרטי