רשת חינוך חבד מעלין בקודש

חשבון כיתה ג עמודים 52 עד 53

זהו תוכן פרטי
שינוי גודל גופנים