רשת חינוך חבד מעלין בקודש

חשבון. משימה לתלמידות על השוואה חיבור וחיסור מספרים עשרוניים

זהו תוכן פרטי
שינוי גודל גופנים