מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חשבון. משימה לתלמידות על השוואה חיבור וחיסור מספרים עשרוניים

זהו תוכן פרטי