מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חשבון- עמודים: 57-60

היום נשלים את עמודים:  57-60 בחוברת חשבון תוך כדי צפייה בסירטון המצורף

עמוד 59 הינו רשות- יתכן שמשימה זו תהיה קשה לילדות!

בת שצפתה בסירטון והבינה בקלות- אשמח שתשלים עמוד זה

בהצלחה!