מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חשבון- עמ': 54-56

היום נשלים בספר חשבון את עמודים:  54-56 תוך כדי צפייה בסירטון המצורף

בהצלחה ובהנאה!