מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חשבון- עשרות ויחידות

זהו תוכן פרטי