מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חשבון- תירגול כתיבה

היום בשיעור חשבון, כל בת תבדוק  שספר חשבון שלה מושלם עד עמוד 60

לאחר מכן נתרגל כתיבה של המספרים עד 20, אבקש לשים לב שבתכם כותבת את המספרים משמאל לימין בצורה תקינה

לדוגמא: אמא אומרת מספר- והבת כותבת

            אמא כותבת מספר כלשהו על הדף- והבת צריכה לומר את שם המספר שהאמא כתבה

כמובן שכל רעיון אחר מתקבל בברכה

הרבה הצלחה!