מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חשבון 17-20

עבדו בספר מסלולים 2 בעמודים 17-20

גדול קטן שווה

משחק תרגול