מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ח' מר חשון שיעור חשבון כיתה ד' נושא: פעולות במספרים שלמים עד עשר אלף.

זהו תוכן פרטי