מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ט סיוון תורה פרק כז

שאלות 1-4 משימה כיתתית