מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

יא חשוון קריאה עמוד 68 האות י

זהו תוכן פרטי