מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

יום חמישי present progressive

 Hello dear students

:Here are your daily tasks

1.  writing 

In your notebook. Write 8 sentences in present progressive.

4 positive sentences

4 negative sentences (not)

במחברת, כתבו 8 משפטים בהווה ממושך, 4 משפטים חיובים ו4 משפטים שליליים.

2. Reading practice

Read the story in the following links

היכנסו לקישור הבא וקראו את הסיפור.

Text x          Text A+         Text A

3. Questions time

write 2 questions about the story.
כתבו 2 שאלות על הסיפור שקראתם.

Good luck!

rachelimgreen@gmail.com
יום חמישי present progressive

שליחת קובץ למורה