מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תורה יום שני כב חשון

להצטרפות לתפילה  ב8:10 מחכה לכן:) . בהמשך נלמד תורה. משימה לסיים את הטבלה.