מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

יחיד ורבים-זכר ונקבה -חלקי הדיבר.

https://www.galim.org.il/hebrew/unit/10-%D7%A9%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%91%D7%94-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%93-מטלה מ"אתר גלים"(להיכנס עם הקוד ושם המשתמש הקבוע).

המטלה על חלקי הדיבר – יחיד ורבים וזכר ונקבה.

השיעור מתחיל בשעה 13:30 , נא להיכנס בזמן.

מחכה לכולם.