מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

י חשוון כיתה ג תרגול עמוד 19

זהו תוכן פרטי