מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

י' מר חשון. שיעור נביא פרק יט',כ'

זהו תוכן פרטי