מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כט כסלו בוגרים

למד את קטע הלימוד בתמונות המצורפות, ולאחר מכן ענה על השאלות בתחתית העמוד.