מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כיתה ז כו אדר אנגלית

משימות תרגול על הנושא הנלמד.עבר פשוט -פעלים רגילים
https://wordwall.net/resource/9971515
https://wordwall.net/resource/7661965
https://wordwall.net/resource/8310632
בהצלחה רבה