מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כנס עשרת ימי תשובה

בשעה  11:00 בדיוק נתאחד יחד עם כל ילדי רשת אוהלי יוסף יצחק לכנס לכבוד עשרת ימי תשובה

 

דף_מלווה